Vilkår og betingelser

Dette nettstedet skal kun brukes av personer over 21.

Hvis du viser og bruker nettstedet, samtykker du i å overholde følgende brukervilkår, samt vår ansvarsfraskrivelse og personvernpolitikk.

Uttrykkene LuckStars, «oss» og «vi» henviser til eieren av nettstedet.
Uttrykket «du» eller «din» henviser til brukeren eller den som viser nettstedet.

Brukervilkår:

 1. Innholdet på nettstedets sider er kun ment som generell informasjon og for generell bruk. Innholdet kan endres når som helst.
 2. Verken vi eller noen tredjepart garanterer for nøyaktigheten, betimeligheten, ytelsen, fullstendigheten eller egnetheten til informasjonen eller materialer som finnes eller tilbys på nettstedet for bestemte formål. Du samtykker i at slik informasjon og materialer kan inneholde nøyaktigheter og feil, og vi fraskriver oss uttrykkelig ansvar for slike nøyaktigheter og feil, i den grad loven tillater det.
 3. Din bruk av informasjon og materialer på nettstedet gjøres helt og holdent for din egen risiko, og vi skal ikke være ansvarlig for denne. Det er ditt eget ansvar å sikre at produkter, tjenester og informasjon som er tilgjengelige gjennom nettstedet oppfyller dine spesifikke krav.
 4. Nettstedet inneholder materiale som eies og lisensieres til oss. Dette materialet omfatter, men er ikke begrenset til, designet, layouten, utseendet og grafikken. Gjengivelse er ikke tillatt, unntatt i samsvar med opphavsretten, som utgjør en del av disse brukervilkårene.
 5. Alle varemerker som gjengis på nettstedet og som ikke tilhører eller er lisensiert til operatøren, nevnes på nettstedet.
 6. Uautorisert bruk av nettstedet kan føre til krav om oppreisning og/eller utgjøre en kriminell handling.
 7. Vi er ikke et gamblingselskap. Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Disse lenkene gis utelukkende som informasjon til deg. De betyr ikke at vi godkjenner nettstedene. Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med vilkårene og spillereglene som benyttes av disse tredjepartene.
 8. Merk at der tredjeparters nettsteder tilbyr «gratis automater» eller «gratisspill på automater», er slike spill underlagt reglene til operatøren av det spesifikke nettstedet. Det kan være begrensninger på hvordan du kan bruke og/eller ta ut eventuelle beløp eller gevinster fra «gratis automater» og «gratisspill på automater». Reglene varierer fra plan til plan, og du bør sjekke brukervilkårene og reglene for de ulike planene, som vises på de bestemte tredjepartnettstedene. Hvis du er i tvil, bør du kontakte brukerstøtten til den relevante nettstedsoperatøren.
 9. Du kan ikke opprette lenker til dette nettstedet fra andre nettsteder eller dokumenter uten skriftlig forhåndssamtykke fra LuckStars.
 10. Du er ansvarlig for å beskytte brukernavnet ditt når du legger det inn på din egen PC eller interettilgang.
 11. Når du har registrert deg, samtykker du i at vi kan sende deg e-poster om nettstedet, kampanjer og nyhetsbrev. Du kan velge å ikke motta flere e-poster fra oss, ved å klikke på lenken for avslutning av abonnement, som du finner nederst i e-postene du mottar fra oss.
 12. Alle tilbud på dette nettstedet er sjekket og verifiserte. Iblant, av årsaker som er utenfor vår kontroll, kan operatører endre påmeldingsmåter og/eller tilbud. Selv om vi gjør alt vi kan for å sikre at anvisningene er riktige, kan det forekomme avvik, da tilbud og informasjon kan endres. Vil du ha ytterligere informasjon, henviser vi til brukervilkårene til operatøren for det bestemte nettstedet som er vert for tilbudet.

Disse brukervilkårene kan endres. Vi forbeholder oss retten til når som helst å utføre endringer eller modifiseringer i disse brukervilkårene.

Sist oppdatert 16/03/2016.