Villkor

Denna hemsida är endast till för användning av de som är över 21 år.

Om du tittar på- och använder denna hemsida går du med på att följa följande villkor och regler, tillsammans med vår friskrivningsklausul och vår integritetspolicy.

Begreppet LuckStars eller ‘oss’ eller ‘vi’ syftar till ägarna av hemsidan.

Begreppet ‘du’ eller ‘din’ syftar till användaren eller den som tittar på vår hemsida.

Användarvillkor:

 1. Innehållet på sidorna på denna hemsida är endast till för att delge allmän information och erbjuda allmän användning. De kan förändras när som helst.
 2. Varken vi eller några tredje parter ger några garantier för korrektheten, tidsperspektivet, prestationen, helheten eller ändamålet med informationen och materialet som finns på hemsidan även när det finns där av någon speciell anledning. Du godtar att sådan information och sådant material kan innehålla fel och vi avskriver oss därför strikt ansvaret för sådana felaktigher så långt vi kan enligt lagen.
 3. Din användning av informationen eller av materialet på denna hemsida är på egen risk och vi är inte på något sätt ansvariga för detta. Det är ditt eget ansvar att se till att produkter, tjänster och information som ges på denna hemsida möter dina specifika behov och önskemål.
 4. Denna hemsida innehåller material som är licenserat till oss. Detta material inkluderar bl.a. designen, upplägget, utseendet och grafiken. Återskapning av detta är förbjudet annat än om en överrenskommelse gjorts som är i enlighet med upphovsrätten, vilken är del av dessa villkor.
 5. Alla varumärken som återskapats på denna hemsida men som inte ägs av- , eller är licenserade av operatören är godkända att använda hemsidan.
 6. Otillåten användning av denna hemsida kan sluta med att du beskylls för att ha orsakat skada och/eller straffbara brott.
 7. Vi är inte en speloperatör. Denna hemsida innehåller länkar till andra hemsidor. Dessa länkar finns för att du skall kunna få ytterligare information. De betyder inte att vi uppmuntrar till användning av en specifik hemsida. Det är ditt ansvar att ta reda på villkoren och följa spelreglerna som satts upp av de tredje parterna.
 8. Vänligen notera att om en tredje part erbjuder ‘Gratis Slots’ eller ‘Gratis Slots Spel’, följer dessa erbjudanden reglerna som satts upp av speloperatören. Det kanske finns ett regelverk om hur du kan använda och/eller ta ut alla summor eller vinster från ‘Gratis Slots’ eller ‘Gratis Slots Spel’. Reglerna kan variera från gång till gång och du bör se över villkoren för specifika kampanjer som finns på de tredje parternas hemsidor. Om du har frågor kan du alltid kontakta kundtjänst för att få tala med den relevanta hemsideoperatören.
 9. Du får ej skapa länkar till denna hemsida, vare sig från en annan hemsida eller från ett dokument, utan skriftligt godkännande från LuckStars.
 10. Du är ansvarig för ditt användarnamns säkerthet på din egen dator och där du använder internet.
 11. När du registrerat dig har vi rätten att skicka email till dig som handlar om hemsidan, kampanjer och nyhetsbrev. Du kan välja att inte mottaga fler email från oss i framtiden om du väljer att stänga av prenumerationen via länken längst ner i emailen du mottager från oss.
 12. Alla erbjudanden på denna hemsida är kontrollerade och verifierade. Ibland kan operatörerna dock ändra sina registreringsprocedurer och/eller erbjudanden och detta är helt utanför vår kontroll. Även om vi vidtar alla åtgärder för att garantera att vi ger korrekta instruktioner kan skiljaktigheter uppstå då erbjudanden och information kan förändras. För ytterligare information, gå till den individuella operatörens Villkor på deras hemsida för att få mer korrekt information från de som har erbjudandet.

Dessa Villkor kan komma att ändras. Vi innehar alla rättigheter att ändra dessa Villkor när som helst.

Senaste uppdateringen 16/03/2016.